رسوب زدا
بازدید: 578

 

این ماده جهت شستشو و انحلال رسوبات معدنی و آلودگی های چربی و روغن از روی سطوح فلــــزی تجهیزات مکانیکی و حذف املاح بیولوژیکی مانند لجن ، جلبک و خزه استفاده می شود
انواع رسوب زدا
رسوب زدا برای فلزات سخت
رسوب زدا برای فلزات نرم
ماده شوینده رسوبات
حذف لجن و جلبک