سدیم متابی سولفیت
بازدید: 524

sodiommeta

متابی سولفیت سدیم بعنوان یک احیا کننده و نگهدارنده مواد غذایی وسفید کننده درصنایع مختلف استفاده می گردد .

از این محصول نیز به عنوان حفاظت از ممبران در برابر آلودگی های میکروبی و مواد اکسید کننده در مواقعی که دستگاه زمان طولانی خاموش است استفاده می شود .
موارد کاربرد
در تصفیه آب جهت کلر زدایی آب قبل از ورود آب به سیستم اسمز معکوس
در صنایع شیمیایی بعنوان احیا کننده جهت خالص سازی وجداسازی آلدییدها وکتونها و تولید سولفوکسیناتها
در صنایع دارویی جهت تولید استامینوفن و به مقدار کم به بعضی از داروها اضافه می شود
در صنایع غذایی بعنوان نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی .
در صنایع عکاسی در محلول ظهور جهت اسیدی کردن محلول ثبوت .
در صنایع نساجی بعنوان تمیز و سفید کننده پشم و دیگرالیاف طبیعی ، جهت تولید رنگهای خمره ای
در صنایع کاغذ سازی جهت سفید گری