شستشودهنده پلی الکترولیت کاتیونی و آنیونی
بازدید: 473

polielectronic

پلی الکترولیت کاتیونی و آنیونی نوعی کمک منعقد کننده می باشد که در صنایع تصفیه آب و فاضلاب استفاده می گردد